Βιοκαύσιμα

pellet

Pellet

 Περιγραφή:
 Διάμετρος: 6-8 mm
 Μήκος: 12-30,5 mm
 Πυκνότητα: 1,25 kg/m3
 Τέφρα: <1%
 Θερμογόνος δύναμη: 18 MJ/kg
 Υγρασία <8%

Περισσότερα...

Τι είναι το πέλλετ
Προέρχεται από κατάλοιπα υλοτομίας, ξυλείας, επεξεργασίας ξύλου
Είναι 100% φυσικό προϊόν
Δεν περιέχει χημικές ουσίες
Δεν παράγει ρύπους, και εκπέμπει χαμηλά επίπεδα CO2
Έχει υψηλή αναλογία θερμογόνου δύναμης-τιμής (4,9 kWh/kg)
Καίγεται με αυτόματο τρόπο, χωρίς να χρειάζεται χειροκίνητη τροφοδοσία όπως το ξύλο
Σύγκριση με άλλα υλικά
Δεν αφήνει στάχτη (περίπου 5 φορές λιγότερη από το ξύλο)
Κάθε 2,2 τόνοι pellet εξοικονομούν 1 τόνο πετρέλαιο
Close
Back to links
CATERING CRI 1300

Μπρικέτες

 Περιγραφή:
 Φόρμα: Κυκλική
 Θερμογόνο δύναμη 5000 kcal/kg
 Υγρασία 3-6%, ash – ≤ 1%.
 Περιεκτικότητα σε νερό: 8.3%
 Περιεκτικότθτα σε τέφρα: 1.4%
 Πυκνότητα: 0,93 kg/dmc

Περισσότερα...

Τι είναι οι Μπρικέτες
Κατασκευάζονται από συμπυκνωμένη βιομάζα πουρναριού
Εξασφαλίζουν σχεδόν μηδενικές εκπομπές ρύπων CO2
Δεν παράγουν καπνό, ανάβουν εύκολα και είναι φιλικά προς το περιβάλλον
Είναι ανακυκλώσιμο και 100% φυσικό υλικό
Η στάχτη μπορεί να χρησιμοπιηθεί ως φυσικό λίπασμα
Σύγκριση με άλλα υλικά
100 κιλά μπρικέτας αντιστοιχούν σε 160 κιλά ξύλου
Έχει μεγάλη θερμογόνο δύναμη ισάξια με αυτή του πετρελαίου, 18,04 MJ/kg
Αφήνει 6 φορές λιγότερη στάχτη απ'το ξύλο
Εύκολότερη μεταχει΄ριση και αποθήκευση
Close
Back to links