Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

Ένα σημαντικό κομμάτι της επιχείρησής μας είναι η μελέτη και η κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων. Λέγοντας υδραυλικές εγκαταστάσεις εννοούμε όλο το φάσμα των εγκαταστάσεων, τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών.

Στις εσωτερικές περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις ύδρευσης (δηλαδή εγκαταστάσεις διανομής και αποθήκευσης ζεστού νερού), τις διάφορες εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, και τις εγκαταστάσεις αποχεύτεσης λυμάτων και ομβρίων νερών. Γενικότερα, αφορούν τις διάφορες συνδέσεις μεταφοράς νερού μέσα ή έξω από το κτήριο. Οι εξωτερικές επίσης έχουν να κάνουν με την κατασκευή εγκαταστάσεων αποχεύτεσης λυμάτων ή αποβλήτων, σε εξωτερικούς χώρους.

Όλες οι κατασκευές μας χαρακτηρίζονται από την καλύτερη ποιότητα και τις υψηλότερες προδιαγραφές. Επιπλέον, εξασφαλίζονται όλες οι συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και άνεσης των ατόμων που παρευρίσκονται στο συγκεκριμένο κτήριο.